I. INTRODUCERE


1. Partidul ROEXIT (ROEXIT), aflat la poziția nr. 265 în Registrul partidelor politice, este un partid politic înființat în România, potrivit legii.

2. ROEXIT respectă drepturile utilizatorilor acestui domeniu web și protejează confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le furnizați.

3. Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul utilizării acestui site web, în scopul contactării noastre, în scopul semnării pentru referendum și în scopul vizionării statisticilor site-ului (cum ar fi date statistice despre vizitatori).


II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM


Datele cu caracter personal sunt datele pe care dumneavoastră ni le furnizați (cum ar fi nume, prenume, adresă și altele). Datele cu caracter pe care le prelucrăm la adresa web roexit.ro sunt următoarele:

- informații statistice despre vizitatori

- informații din semnăturile pentru referendum (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, județ, localitate, data nașterii, semnătură)

În cazul în care folosiți secțiunea de contact, reținem numele, adresa de e-mail și mesajul dumneavoastră către noi.

Nu colectăm cu bună știință informații despre persoanele care au vârsta sub 18 ani.


III. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Colectarea datelor cu caracter personal are următoarele scopuri:

- monitorizare trafic site web

- contact între dumneavosatră și Partidul ROEXIT și înregistrarea mesajelor

- colectarea semnăturilor pentru a iniția referendumul de modificare a Articolului 148 din Constituție care va permite ieșirea României din Uniunea Europeană prin referendum

- contactarea dumneavoastră, telefonic, pentru a vă mulțumi că ați semnat și în cazul în care organele de stat competente vor concluziona că este obligatorie numai semnătura fizică, astfel încât veți fi contactat/ă pentru a semna

- contactarea dumneavoastră cu privire la stadiul demersului strângerii de semnături și pentru a vă furniza alte informații despre Partidul ROEXIT

- contactarea dumneavoastră prin e-mail și prin publicitate folosită prin rețelele sociale pentru a vă ține la curent cu strângerea de semnături și cu demersurile Partidului ROEXIT

Durata păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este făcută în limitele și în condițiile legii. Perioada de reținere este nedeterminată.


VI. SECURITATEA DATELOR


Pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne asigurăm că doar reprezentanții legali ori persoanele împuternicite și de încredere au acces la aceste date. Datele dumneavoastră sunt protejate într-un mod integru.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate pentru scopurile menționate.


V. TRANSFERUL DATELOR


Datele dumneavoastră sunt în siguranță, platforma principală utilizată pentru acest site web fiind SITE123 L.L.C.


VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ


Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării. Dreptul de a solicita încetarea prelucrărilor, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate până la momentul solicitării de încetare. Dreptul de a vă opune prelucrãrii datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri. Dreptul la portabilitatea datelor.


VII. INFORMAȚII DE ADMINISTRARE ȘI CONTACT


Site web/domeniu web administrat de reprezentantul legal al Partidului ROEXIT.

Pentru orice întrebări, nelămuriri, cereri, informații și alte asemenea, ne puteți scrie la adresa de e-mail contact@roexit.ro


În vederea completării și trimiterii intenției de semnătură - trimiterea semnăturii reprezintă acceptul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă va fi necesar, în urma trimiterii semnăturii online, un voluntar din teritoriu vă va contacta în funcție de disponibilitate pentru ca dumneavoastră să semnați fizic pentru ieșirea din Uniunea Europeană (modificare Articol 148 din Constituția României). Acest demers necesită cel puțin 500.000 de semnături din mai multe județe ale țării. Puteți bifa implicarea ca voluntar, urmând să fiți contactat(ă) pentru a ajuta la strângerea de semnături în teren. Datele dumneavoastră trimise prin intenția de semnătură ajung la Partidul ROEXIT și vor fi folosite în scopul menționat, pentru propunerea modificării Constituției României în vederea ieșirii din Uniunea Europeană. Textul complet al modificării se regăsește aici:


EXPUNERE DE MOTIVE: 

EXPUNERE DE MOTIVE - MODIFICAREA ARTICOLULUI 148 DIN CONSTITUȚIE

TEXT

PROPUNERE DIN PARTEA PARTIDULUI ROEXIT - STRÂNGERE DE SEMNĂTURI

     Uniunea Europeană

     În conformitate cu drepturile și libertățile stipulate în Constituția României, cu obligația ce ne revine de a apăra suveranitatea României, valorile materiale și spirituale care au stat și stau la baza evoluției națiunii noastre, dreptul de a hotărî cu privire la viitorul propriei țări fără a ține cont de Dreptul European, am hotărât să declanșăm această inițiativă legislativă de revizuire a Constituției României, în sensul modificării art. 148 al Constituției României.

     Conform prevederilor Constituției României, un număr de cel puțin 500.000 de cetățeni români cu drept de vot, în condițiile specificate, au dreptul să ceară revizuirea Constituției.

     În numele nostru și al semnatarilor, înaintăm prezenta Parlamentului României.

     Uniunea Europeană este o organizație din care România nu mai trebuie să facă parte, directivele europene fiind deseori considerate un atentat politic la suveranitatea României.

     S-a demonstrat, de-a lungul timpului, că Uniunea Europeană ne tratează inferior și ne consideră cetățeni de mâna a doua, pornind de la neintrarea României în spațiul Schengen și continuând cu faptul că multe dintre valorile europene nu coincid cu interesele poporului român.

     Românii trebuie să își poată crește animale în gospodării, să nu aibă teama impunerii unor taxe pe emisiile de carbon și să decidă asupra viitorului României fără intervenții din exterior.

     În acest context, poporul român ar trebui să decidă dacă România face parte din organizații internaționale, incluzând Uniunea Europeană și altele.

     Exercitându-ne dreptul de a cere modificarea Constituției, considerăm acest demers legitim.PROPUNERE LEGISLATIVĂ

TEXT

PROPUNERE DIN PARTEA PARTIDULUI ROEXIT - STRÂNGERE DE SEMNĂTURI

     “Parlamentul României adoptă prezenta lege.

     Art. 1

     Articolul 148 din Constituţia României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:

     Articolul 148 - SUVERANITATEA NAȚIONALĂ

(1) Constituția României este legea fundamentală și principala lege de respectat în România. Dreptul European sau alte legi internaționale neratificate de Parlamentul României și ulterior aprobate prin referendum popular nu pot contrazice Constituția.

(2) România poate face parte din organisme internaționale sau regionale, inclusiv din Uniunea Europeană, numai prin referendum național aprobat de cetățenii cu drept de vot.

(3) Președintele României, Guvernul României, cel puțin o pătrime dintre parlamentari sau cel puțin 300.000 de cetățeni români cu drept de vot pot cere organizarea de referendum pentru ieșirea României din orice structuri cu caracter internațional sau regional, incluzând Uniunea Europeană. Guvernul României este obligat să organizeze referendumul în maxim 30 de zile de la depunerea cererii, nefiind necesară aprobarea Parlamentului României. Referendumurile pentru a ieși din organisme internaționale sau regionale au efect legal și imediat. Astfel de referendumuri, pe exact aceeași temă și privind aceeași organizație internațională, pot fi organizate maxim o dată la doi ani.

Art. 2

Revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată.”


Semnarea fizică este folosită în același scop. 

Veți fi contactat/ă pentru a semna fizic în special în cazul în care nu trimiteți datele complete pentru semnătura olografică în format electronic. Dacă autorități competente decid că semnăturile trimise online (semnate olograf electronic conform formularului) nu sunt valabile ori dacă concluzionăm că semnătura dumneavoastră nu este completă, atunci trimiterea semnăturii ori completarea parțială a formularului, pe care noi îl primim, va rezulta în contactarea dumneavoastră în funcție de disponibilitatea oamenilor de pe teren, pentru a semna tabelul fizic.


Este interzisă semnarea de mai multe ori. Dacă semnați online de mai multe ori, fie că ați observat greșeli anterioare sau din oricare alt motiv, cea mai recentă semnătură va fi cea luată în considerare.


IMPORTANT: Semnătura trimisă online reprezintă intenția de semnătură asupra inițiativei, care urmează a fi făcută legală (inițiativa) prin intermediul unui Comitet de inițiativă, conform legislației în vigoare, sub formă de inițiativă cetățenească, dacă se vor strânge suficiente semnături pentru a demara această procedură legală - situația actuală fiind de petiție și intenție de semnătură sub tutla Partidului ROEXIT, petiția fiind înaintată Parlamentului României după strângerea unui număr satisfăcător de semnături (cel puțin 100.000) sau devenind inițiativă de referendum dacă numărul de intenții de semnături va permite acest lucru. Semnarea fizică a listelor va începe odată cu autentificarea oficială a inițiativei, conform Legii Nr. 189 din 6 decembrie 1999. Cei care își trimit online semnătura prin intermediul acestui site web, www.roexit.ro, vor fi contactați conform termenilor și condițiilor prezente.


Sunteți de acord să primiți mesaje via SMS și/sau e-mail în legătură cu demersurile ROEXIT și cu demersurile strângerii de semnături. Vă puteți oricând dezabona permanent de la aceste mesaje prin link-uri primite ori prin a contacta contact@roexit.ro


Prezenta notă de informare poate suferi modificări și actualizări periodice sau când le considerăm necesare. Cea mai nouă versiune va fi disponibilă aici.